مناجات

فرازی از دعای کمیل:هفته پیش با مامان توی حرم امام رضا...

من که با این قسمتا کلی...

بار خدایا بلایم بزرگ و بی اندازه است،زنجیرهایم مرا زمین گیر کرده است و آرزوهای دورم مرا زندانی ساخته و دنیا با غرورش مرا فریفته و نفس اماره ام نرا به جنایت کشانده.

خدایا عذرم بپذیر و به سخت  بد حالیم ترحم کن و از بند سختیم رها ساز ،پروردگارا ترحم کن به سستی تنم و نازکی پوسنم و باریکی استخوانم.

/ 0 نظر / 9 بازدید