عقیده و...

عقیده به معنی گره پیداست که با جان انسان ،گره می خورد.عقیده بر عکس اطلاعات،به شکلی با جان انسان گره می خورد که اگر انسان دلهره شدیدی پیدا کند براحتی عقاید خود را از دست نمی دهد.اما اطلاعات اینطور نیست.اطلاعات مربوط به حافظه است.

به همین جهت اموری مثل عقیده داشتن یا نداشتن به حقایق عالیه و خدا و قیامت ،در هستی انسان اثر دارد به طوری که عقاید حق وجود او را شدیدتر می کند و قرب بیشتری برای او پدید می آورد.

«لیس کمثله شیء  :هیچ چیز شبیه خدا نیست و خدا هم شبیه هیچ چیز نیست.» و در عین حال هست!

...ادامه دارد

برگرفته از کتاب «آشتی با خدا» با کمی تغییرات!


/ 2 نظر / 21 بازدید
شیعه

عقیده بر عکس اطلاعات،به شکلی با جان انسان گره می خورد که اگر انسان دلهره شدیدی پیدا کند براحتی عقاید خود را از دست نمی دهد. ----------------------------------------------------------- پس اینهایی که به راحتی عقیده خود را در مقابل یک عمل شهوانی و یا ... میفروشند، نظر شما درباره ی اینها چیست؟ آیا میشود گفت که گره هایشان را محکم نبسته اند؟

پرواز اندیشه ها

متن زیبایی بود. واقعا موقع ترس آدم عقایدشو از دست نمیده ؟!!!! من اپم. تشریف بیارین. منتظرم.[گل]