به مناسبت ورود به محرم

نمی دونم چی بود که امروز دلم گرفته بود !

چیزی که احساس می کنم این که وارد یه سالگردی می شیم که خیلی مهمه، اوج کمال بشریت در آن نمایان می شود هستی و نیستی ما وابسته به آن است و قس علی هذا...

 

در جایی شنیدم که در این ماه محرم طلب ظرف وظرفیت کنید. یعنی از حسین (ع) بخواهید برایتان دعا کند تا توانای روحی بالا بیابید. چرا که او همه چیزش را برای خدا فدا کرد چونان عاشقی که در رسیدن به خدا و برای زنده نگه داشتن دین خدا تمام جان و مالش را فدا می کند. و ما چه ضعیفیم که به خاطر حرف کسی یا رفتار بشری زمین و آسمان را مقصر می دانیم و از هدف خلقت دور می شویم. باید بتوانیم مانند مولایمان که در تاریخ ثابت شده است ، جان بر کف باشیم و فقط برای رسیدن به خدا از همه چیزمان بگذریم ،که این کار، عزت و آزادگی واقعی است نه این که در کمال های ظاهری گیر  کنیم - به قول ما  مهندسا در بهینه ی محلی گیر کرده و قابلیت رفتن به بهینه ی اصلی به تأخیر می افتد -  تا از رسیدن به هدف خلقت که همانا خلیفة الله بودن است ، دور بمانیم.

 

 

/ 2 نظر / 26 بازدید
حمید برزخ

نمایشنامه 16 آذر در دانشگاه فردوسی"روز دانشجو خفقان یا ترس" یا بروز"نئوسکولارهای مذهبی" کنسلی تریبون آپم