در حیرتم که ...!

 

چگونه می توانیم در شهرمان بمانیم  فقط درس بخوانیم.چگونه می توانیم درها را به روی خود ببندیم و چون موش در انبار کلمات کهنه کتاب لانه بگیریم؟ کدام مساله را حل می کنی؟برای کدام امتحان درس می خوانی؟به چه امید نفس می کشی؟ کیف و کلاسورت را از چه پر می کنی؟ از خیال ، از کتاب ، از لقب شامخ دکتر یا از آدامسی که هر روز مادرت در کیفت می گذارد؟

کدام اضطراب جانت را می خورد؟ دیر رسیدن به اتوبوس ، دیر رسیدن سر کلاس ، نمره گرفتن؟ دلت را به چیز بسته ای؟ به مدرک ، به ماشین ، به قبول شدن در حوزه فوق دکترا؟

"صفایی ندارد ارسطو شدن ، خوشا پر کشیدن ، پرستو شدن"

آخرین نوشتهشهید احمد رضا احدی رتبه اول کنکور پزشکی سال1364

 

فقط میتونم بگم خوش بحالشون!

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
سایه سار

صفایی ندارد ارسطو شدن ، خوشا پر کشیدن ، پرستو شدن.... بعضی وقتا بهشون حسودیم میشه وقتی می بینم من اینقدر اسیر کلمات و کتابها و نامها و ... هستم و اونا......... ای کاش بتونیم یه کم شبیه اونا بشیم... در سایه سار ولایت التماس دعا[گل]