خوب بودن ...

 

دنیا پر از تنوع و تفاوت هاست ، افکار و نحوه ی فکر کردن انسان ها با هم فرق می کند.

پس هر بشری برای خوب بودن باید یک فکر داشته باشد.آیا رسیدن به خدا چندین مسیر دارد؟

یادم می آید که این بحث زمانی جنجالی بود، چون در فیلم سینمایی آمده بود که :"راههای رسیدن به خدا به تعداد افراد است " من بر این شدم تا جواب را بیابم .

 

 

به این مطلب رسیدم "

1. فرق سبل و صراط:

"سبل" جمع سبیل است، و به راههای فرعی اطلاق می شود.

"صراط" به معنای شاهراه است که راههای فرعی دیگر به آن می رسد.


2. عبارت "طرق الی الله بعدد انفاس الخلائق" (یعنی راه های رسیدن به خدا به تعداد نفوس انسان ها است)، با معنای سبیل سازگار است.


3. این عبارت اگر چه روایت نیست و به نظر می رسد سخن عارف یا حکیمی باشد ولی سخنی صحیح است.


4. یک عارف کامل می تواند سبیل و راهی برای نجات خودش پیدا کند، ولی این که این سبیل، راه نجات افراد دیگر هم باشد، ثابت نیست.


5. بنابراین، غیر معصوم فقط برای زمان خودش مفید است و برای بقیه زمانها، تضمینی نیست.


6. اما "صراط" که همان راه شاهراه و راه اصلی است، تنها یکی است و برای همه انسانها و همه زمان ها هم کاربرد دارد.


7. "صراط" قابل جمع بستن نیست، لذا یک صراط بیشتر نداریم، و صراط مستقیم تنها و تنها یکی است.


8. هر سبیلی که به این "صراط" منتهی شود، به راه اصلی متصل شده است.


9. روایات بسیاری داریم از اهلبیت(ع) که فرموده اند:"نحن الصراط المستقیم".

خدایا ما را یاری کن تا در صراط مستقیم قدم برداریم و به تو برسیم .

/ 2 نظر / 10 بازدید
سارا

دستت درد نکنه چه متن خوبی آخه منم دنبال جواب بودم !

وحیده

خیلی عالی بود[لبخند]